Als het in werk-, woon- en publieke ruimtes gaat om rust en comfort dan mag ‘akoestiek’ vaak als ‘de vergeten groente’ worden gezien. Toch is diezelfde akoestiek eigenlijk de belangrijkste eigenschap voor het hebben of creëren van en comfortabel, productief en gezond verblijfsklimaat.

In ruimtes waarin het ‘rumoerig’ is of storend galmt is er sprake van een ‘slechte akoestiek’. Eigenlijk is het simpelweg geluidsoverlast door geluiden die in diezelfde ruimte worden geproduceerd, veroorzaakt door bovenmatige galm (geluiden die blijven weerkaatsen tegen de wanden), ‘geboem’ (staande geluidsgolven) en flutter-echo’s (geluiden die resoneren in de hoeken). Veel verblijfsruimtes worden hiermee geplaagd, maar voor elke situatie zijn er gepaste oplossingen.

De kennis en expertise van Exaudi op het vlak van akoestiekverbetering en -aanpassing zijn ontstaan vanuit de fabricage- en distributie-activiteiten van consumenten-elektronica voor hifi en audio.
Muziekweergave kan niet zonder audio/video-apparatuur, en de kwaliteit van muziekweergave is onlosmakelijke verbonden met de akoestische omstandigheden.

Vanuit deze hoedanigheid worden we vaak betrokken bij problemen en projecten met de akoestiek in zakelijke en particuliere panden. In deze praktijk is er een brede, diepgaande kennis en ervaring opgedaan over akoestiek en akoestiekverbetering in vele werk- en woonsituaties, en de impact ervan.
Qua ‘slechte’ akoestiek gaat het er in de praktijk vaak heftig aan toe. De impact ervan op de werk- en wooncomfort is sociaal, mentaal, gezondheids-technisch en productief heel groot.

In bedrijven, horeca en publieke/educatieve instellingen heeft een slechte akoestiek een grote weerslag op productiviteit en creativiteit, en daarmee concreet op bedrijfsresultaten, omzet en winstgevendheid. Hier praten we niet over enkele maar tientallen procenten, vooral in de horeca ook meer.

Hieronder een voorbeeld van een opdracht voor het Werkplein van de Gemeente Helmond. Aangezien deze ruimte ook voor grotere bijeenkomsten wordt gebruikt, verlangde de situatie het dat er zwevende akoestische elementen werden aangebracht in een grotere dikte dan gebruikelijk.

Exaudi in Helmond